Hiiop!

Kiire riivaa, sitoutuminen kammottaa

Haluaisin tehdä hyvää, mutta aikaa ei tunnu olevan. Mistä tekemisen paikan voisi löytää? Pitääkö sitoutua? Hyviin tekoihin ei tule tartuttua, jos kynnys lähteä mukaan on liian korkea ja ensimmäinen osallistuminen tuntuu jo pidempiaikaiselta sitoutumiselta. Tällaisia löydöksiä teimme, kun tutkimme suomalaisten suhdetta vapaaehtoistyöhön. Halua auttaa ja tehdä hyvää löytyy, mutta osallistumisen esteet tuntuvat liian korkeilta kiireisen arjen keskellä. Samalla vapaaehtoistehtäviä tarjoavissa järjestöissä pohditaan, mistä löytää uusia vapaaehtoisia? Miten muotoilla keikkaluonteisia helposti kokeiluun soveltuvia lyhyitä vapaaehtoistehtäviä?

Hiiop100.fi välittää

Hiiop100.fi on uusi vapaaehtoistyön välityspalvelu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tavoitteena on madaltaa vapaaehtoistyön kynnystä kokoamalla yhteen verkko-osoitteeseen suomalaisen vapaaehtoistyön keikat. Uuden kohtaamispaikan kautta vapaaehtoinen ja vapaaehtoistehtävät löytävät toisensa. Kuka tahansa voi ilmoittaa vapaaehtoistehtävän ja etsiä apukäsiä vapaaehtoistoimintaan. Tehtävän ilmoittajalle sivusto tarjoaa mahdollisuuden markkinoida vapaaehtoistehtävää ja etsiä vapaaehtoisia, koota ilmoittautumiset vapaaehtoistehtävään sekä pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Vapaaehtoinen löytää sivustolta helposti sopivan tavan ja paikan tehdä vapaaehtoistyötä. Tehtävää voi etsiä teeman, paikan ja ajankohdan mukaan ja ilmoittautuminen on yhteystietojen jättämisen jälkeen klikkauksen päässä.

Platform-malli jakaa hyödyt ja vastuut

Hiiop100.fi on puhtaasti kahdensuuntainen markkinapaikka. Vapaaehtoistehtävän organisoija vastaa sivustolla julkaistavan tehtävän ja varsinaisen tapahtuman sisällöstä, ajantasaisuudesta ja laadusta. Tehtävän ilmoittaja vastaa myös ilmoittamansa toiminnan organisoinnista ja turvallisuudesta. Viesteissä tehtävän ilmoittajalle sivusto kannustaa pitämään vapaaehtoisiin yhteyttä ja varmistamaan laadukkaan vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoiskeikalle asti. Hiiop100.fi tarjoaa järjestöille mahdollisuuden markkinoida vapaaehtoistoimintaa, mutta ei takaa ilmoitusten oikeellisuutta, eikä ole vastuussa ilmoitusten sisällöstä. Tehtäviä moderoidaan niiden lainmukaisuuden ja hyvän tavan varmistamiseksi. Sivuston Tarinat -osiossa tehtävän ilmoittajille ja vapaaehtoisille on tarjolla ideoita ja inspiraatiota vapaaehtoistyöhön liittyen.

100 vuotta vapaaehtoistyötä satavuotiaan Suomen kunniaksi

Hiiop100.fi ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa OP Ryhmä. Kaikille avoimen sivuston avulla OP kutsuu kaikki suomalaiset mukaan vapaaehtoistyöhön sadan vuoden eli 22 000 päivän edestä. Sivusto on osa OPn lahjaa satavuotiaalle Suomelle – 100 vuotta vapaaehtoistyötä. Vuonna 2017 jokainen OPlainen saa tehdä päivän vapaaehtoisena työajallaan. Sivuston kautta organisoidaan OPlaisten 12 000 vapaaehtoispäivää, joista koostuu 50 henkilötyövuotta vapaaehtoistyötä satavuotiaalle Suomelle.

Ehdotus vapaaehtoistyön tekemisestä on lähtöisin OPn henkilöstöltä ja sivusto on saanut inspiraationsa myös juhlavuoden teemasta ”Yhdessä”. Teolla OP jatkaa yhteiskuntavastuun kantamista. Vapaaehtoistoiminnan kautta OP uskoo yhdessä tekemisen lisääntyvän. Tavoitteena on kannustaa kaikkia suomalaisia tekemään asioita yhdessä oman yhteisönsä eteen ja mahdollistaa ideoiden toteuttaminen ketterästi digitaalista maailmaan hyödyntäen.

OP on ollut olemassa itsenäisyyden alusta asti. Se on kasvanut kyläyhteisöistä Suomen suurimmaksi finanssiryhmäksi. Osuustoiminnan myötä OPlla on vielä tänä päivänkin kaksoisrooli, joka on ainutlaatuisen identiteetin perusta. OP on sitoutunut kulkemaan paikallisyhteisöjen rinnalla. Uusi vapaaehtoistyön koti Hiiop100.fi on myös osa OPn paikallisyhteisöjen tukemista.

Yhdessä tekemisen voima

OP tekee sivustoon liittyen tiivistä yhteistyötä erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Vapaaehtoistehtävät lisääntyvät sitä mukaa, kun vapaaehtoistyön järjestäjät ottavat sivuston käyttöönsä. Järjestöt ja muut vapaaehtoistoiminnan järjestäjät saavat Hiiop100.fi:n viestinnässä maksutonta, valtakunnallista näkyvyyttä. Vapaaehtoistehtäviä ja -kokemuksia nostetaan esiin sosiaalisessa mediassa, ja sivuston avulla järjestöt tavoittavat uusia tekijöitä. Järjestöt voivat käyttää palvelua ilmaiseksi ja itsenäisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella voidaan sanoa, että suomalainen vapaaehtoistyö on saanut positiivisen lisäsysäyksen palvelun toimesta:

  • Lähes 300 yksityistä ja julkista vapaaehtoistehtävää tarjolla yli 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea
  • Lähes tuhat vapaaehtoispäivää eli yli 4 henkilötyövuotta vapaaehtoistyötä tehty sivun välityksellä ja tavoitteen toteutumista seurataan reaaliajassa Hiiop100.fi etusivulla
  • Yli 23 000 uniikkia kävijää sivustolla 2.1.-31.3.2017
  • Yli 200 000 suomalaista tavoitettu sosiaalisessa mediassa